Xipo không giấy tờ cần ra đi tiếp theo !!!

19,000,000

Xipo không giấy tờ cần ra đi tiếp theo !!!
₫19,000,000 - Đà Nẵng

Tiếp người thiện chí mua xe thật sự 0961 295 604, mua xe đừng tiếc cuộc điện thoại
Tình trạng roda
Bao đẹp và bền
Đừng bao giờ so sánh xe mình với xe khác.
Tiền nào của ấy 19 triệu

Tin liên quan