Hồ Chí Minh

Son LiLy Lipstick

210,000

Son LiLy Lipstick
₫210 000 - Thành phố Hồ Chí Minh

LiLy Lipstick nhà em lên môi
Cực đều
Cực chuẩn
Cực lỳ
Cực bền
Cực êm
Cực mịn môi
Em bao nhé
2️⃣1️⃣0️⃣
0️⃣9️⃣0️⃣9️⃣5️⃣9️⃣9️⃣9️⃣5️⃣6️⃣

Tin liên quan