Hà Nội

tuyển nhân viên nữ bán quần áo

53,000,000

tuyển nhân viên nữ bán quần áo
₫1 - Hà Nội

Tuyển nhân viên nữ bán buôn hàng quần áo
Yêu cầu Thât thà chăm chỉ không ngại việc
Không cân hình thức lăm vì bán buôn
Thời gian từ 8h30 sáng đên 6h tối
Tháng nghỉ môt ngày co lương
Lương khơi điên thu viêc 3tr500 ăn trưa 750 thương theo năng lực
Tháng thư 2 tăng lương Lam tôt lương cứng tu 4500 den 5000
Thử việc môt tuần trả lương như bt
Liên hệ 0982100608 c sinh năm 82
Chi nhân cac ban chua có gia đình
Địa điẻm làm việc Trần duy hưng

Tin liên quan