Hà Nội

TUYỂN NHÂN VIÊN Bán sách tại nhà sách - THỜI

7,000,000

TUYỂN NHÂN VIÊN
Bán sách tại nhà sách
- THỜI GIAN
1 Ca 2 từ 7h30-17h30
2 Ca 2 từ 17h30-22h
3 Lương từ 4 đến 7 triệu tháng
- ĐỊA ĐIỂM 844 ĐƯỜNG LÁNG Đống Đa Hà Nội
- Điện thoại 024 626 27607 01232779888 chỉ nhắn tin nội dung Họ tên đi làm sách vì dan ca LV GỌI LÀ LOẠI
- Ưu tiên cho đăng ký tại đây

Tin liên quan