Hà Nội

tuyển gấp nhân viên nữ phục vụ

5,000,000

tuyển gấp nhân viên nữ phục vụ
₫5 000 000 - Hà Nội

Nhà hàng Tân Tiến Baba
SỐ 7 HẠ HỒI NGÕ 75 TRẦN HƯNG ĐẠO HOÀN KIẾM RẼ VÀO 30M

Tuyển gấp NHÂN VIÊN NỮ PHỤC VỤ BÀN lương từ 5-6 triệu
Thời gian
- Part time ca sáng 10h đến 14h 30
- Full time 10h - 14h30 và 17h – 22h

Tin liên quan