Toàn quốc

Tuyển gấp 1 Nhân viên bán hàng 05

3,000

Tuyển gấp
1 Nhân viên bán hàng 05 người
2 Quản trị mạng 02 người
3 Kế toán 02 người
4 Nhân viên văn phòng 02 người
5 Nhân viên vận chuyển 02 người
6 Lao động phổ thông 02 người
Lương Thỏa thuận
Liên hệ 0164 6715 958 Gặp Vi

Tin liên quan