Mình còn sách cần bán Sách gốc 40-50

515,000

Mình còn sách cần bán Sách gốc 40-50 bìa Photo 5-15k Sách tặng qa bình triệu lấy nha
Giao đc btrieu vs q4 Q4 giao buổi sáng
Sách gốc
1 luật hiến pháp 30k
2 Đề cương học hiến pháp 30k
3 Luật mtrg in đầy đủ hết tất cả nđ tt 50k
4 Thi hành án dsu nđ tài liệu học bản in 15k
5 Thi hành án dsu luật gốc 25k
6 Luật hành chính q1 2 65k
7 Luật doanh nghiệp 15k
8 Luật hngđ 15k
9 Gtrinh xh học đại cương 25k
10 Gtrinh luật thuế 40k
11 Pl về tsan thừa kế 40k
12 Vbpl thuế 25k
13 Lý luận về nhà nc hơi rách bìa tẹo 10k
14 Học thuyết kte mác lênin 20k
15 Lý luận nhà nc và pl 30k
16 Hg dẫn học lhs phần chung 20k
17 Đại cương vhoa 10k
18 Gtrinh luật hc 40k
Sách photo
19 Chủ thể kdoanh phá sản 5k
20 Gtrinh thuế 15k
21 Gtrinh kỹ năng nghiên cứu lập luận 15k
22 Quốc triều hình luật 15k
23 Gtrinh hngđ 15k
24 Gtrinh công pháp qte q1 2 20k
25 Gtrinh Tư pháp qte phần chung riêng 20k
26 Gtrinh tmqt q1 15k
27 Gtrinh hđ btth ngoài hđ 15k
28 Gtrinh Luật hsu phần chung 10k
29 Luật doanh nghiệp 15k
30 Hg dẫn học lhs phần chung 10k
31 Luật hành chính q1 10k
32 Gtrinh logic học 5k
32 Gtrinh đại cương vhoa 5k
33 Gtrinh pl về tsan thừa kế 15k
34 Gtrinh xh học 10k
35 Gtrinh lhs phần các tội phạm q1 2 25k
36 Gtrinh lsu văn minh tgioi 5k
37 Hg dẫn đường lối 10k
38 Lsu nhà nc pl thế giới 15k
Sách bình luận án thầy đại
39 Nghĩa vụ dsu biện pháp bảo đảm q2 25k
40 Luật hđ Việt Nam! Q2 30k
41 Bồi thường thiệt hại ngoài hđ q1 2 50k
Sách tặng logic học photo lsu văn minh tg photo lý luận pl photo đề cương tl hđ btth goài hđ bllđ 2013 nđ hg dẫn có vài nđ tt hết hiệu lực đọc tham khảo

Tin liên quan