Toàn quốc

Giò me ₫1 - Vinh Giò me đẳng cấp vừa thơm vừa

Liên hệ

Giò me
₫1 - Vinh

Giò me đẳng cấp vừa thơm vừa ngon và lại vừa rẻ ạ.
Có 2loại 1kg và 0,5kg nhé
Có nhận sỉ
Freeship Thành phố vinh
Trang 01655604020