Toàn quốc

Cuối ngày còn 1 cọc duy nhất (50tr) 1 ăn 2.

50,000,000

Cuối ngày còn 1 cọc duy nhất (50tr)
1 ăn 2. Chuyển khoản trc hàng sau (2-3 ngày)
Chốt tất có giá đẹp.
Anh em có 20p kể từ khi bài này đc đăng.
Chỉ nhận inbox chốt hàng, cò cưa mặc cả xin phép không trả lời.